Osnovna Škola "Sveti Sava" Kikinda

www.svetisava.edu.rs

Osnovna škola „Sveti Sava“ u Kikindi je osmogodišnja škola. Osnovana je 1960. godine, kada je dobila ime OŠ „Moša Pijade“, a od decembra 1994. na sednici Školskog odbora doneta je odluka da se naziv škole promeni u OŠ " Sveti Sava ".

Od osnivanja škole nastava je organizovana na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. Škola se nalazi na atraktivnom mestu i zauzima površinu oko 8.000 kvadratnih metara.

Školski park, koji je delo znalačkog rada i entuziazma nastavnika biologije, Cibula Albina i nekoliko generacija đaka, i dvorište sa nedavno rekonstruisanim sportskim terenima, zauzimaju oko 5.000 kvadratnih metara. Zgrada je projektovana za rad sa 24 odeljenja. Već posle nekoliko godina, sa naglim porastom broja učenika, pojavio se problem nedostatka prostora, sa kojim se i danas nosimo. U tri navrata dograđivani su: sala za fizičkovaspitanje , trpezarija sa kuhinjom , biblioteka , kancelarije za direktora, sekretarijat, stručne saradnike, zubnu ambulantu, dve prostorije za produženi boravak učenika i radionica za TO.

Od januara 2001. godine problem nedostatka prostora i „letećih odeljenja“ rešili smo prelaskom na rad po specijalizovanim učionicama u predmetnoj nastavi. Broj odeljenja u prvih deset godina rada se povećao od tri na pet do šest po generaciji. Školske 1990/91. naša škola imala je rekordnih 1200 đaka, raspoređenih u 42 odeljenja. Od tada je postepeno opadao broj učenika i odeljenja, u skladu sa opštim trendom u našoj zemlji.

Do sada, osnovnoškolsko obrazovanje pod našim krovom je steklo oko 11500 ljudi, među kojima je mnogo stručnjaka u raznim oblastima nauke, umetnosti i drugih delatnosti.

U školskoj 2009/10. godini našu školu pohađa 863 učenika raspoređenih u 40 odeljenja redovne nastave i 2 odeljenja osnovnog obrazovanja za prestarele učenike. Od 91 zaposlenih u nastavnom procesu učestvuje 67 nastavnika. Od ukupnog broja nastavnika 61 ima visoko obrazovanje, a nastava je stručno zastupljena u 98%..Tzv. večernja škola koja je jedna od naših specifičnih delatnosti, počela je sa radom školske 1993/94. godine. Jedina smo škola registrovana za ovu delatnost na području Severnobanatskog okruga. Do sada je, zahvaljujući radu večernje škole, koju organizuje i kao odeljenjski starešina vodi školski pedagog Mirjana Blagojević i u kojoj rade naši prosvetni radnici, do svedočanstva stiglo 146 polaznika.
 
Galerija
 

OŠ "Sveti Sava" Kikinda - nekad i sad


Lokacija škole na mapi

Кикинда


Partnerska škola - Tehnička Škola Kikinda

www.tehskola-ki.edu.rs

Škola je osnovana 1923 godine pod nazivom Stručna produžna škola. Godine 1948 počinje ponovo da radi kao Stručna škola za učenike u industriji, a 1949 godine osnovana je Željeznička industrijska škola. Od 1952 godine škola nosi naziv Mešovita industrijska škola. Godine 1965 prerasta u Školski centar za tehničko obrazovanje. A 1977 godine dobija naziv Centar za obrazovanje stručnih radnika metalske, elektro i saobraćajne struke "Mihajlo Pupin". Godine 1977 prvi put upisana pod tim nazivom u sudski registar pod brojem 1 – 637 kod Okružnog suda u Zrenjaninu.

Škola je upisana kod Okružnog suda u Zrenjaninu 19.12.1983 godine. U registar pod brojem 1 – 637 pod nazivom Srednja škola za obrazovanje i vaspitanje kadrova metalske, elektro i saobraćajne struke "Mihajlo Pupin".

31.01.1991 godine škola dobija naziv Srednja mašinska, elektro i saobraćajna škola "Mihajlo Pupin" Kikinda pod registarskim brojem 1 – 1542.

Odlukom Vlade Republike Srbije – "Službeni glasnik RS", broj 7 od 1993 godine, odlukom o mreži srednjih škola u Republici Srbiji škola dobija naziv Tehnička škola Kikinda.

Video zapis o školi:

Tehnička škola Kikinda - prezentacija