Naziv seminara: Elektronsko nasilje i kako ga sprečiti
Broj seminara: 196
16 sati - K1 - P: 10

Ciljevi seminara:                                                                                                                                                                                                                              

 • Osposobljavanje za rad na Internet servisima koje koriste učenici radi uvida u opasnosti koje donose;
 • osposobljavanje za tajno praćenje aktivnosti učenika na računaru u cilju sprečavanja nasilja;
 • osposobljavanje za filtriranje Internet sadržaja radi sprečavanja pregleda neprikladnog sadržaja;
 • podsticanje polaznika da stečeno znanje prenesu roditeljima, radi kontrole dece na računarima kod kuće u cilju prevencije nasilja;
 • praćenjem aktivnosti dece na računaru roditelji mogu blagovremeno da reaguju u sprečavanju nasilja.
Teme koje se obrađuju:                                                                                                                                                                                                             
 • Elektronsko nasilje, upoznavanje servisa koje deca koriste da bi znali gde su opasnosti;
 • Internet i njegovi servisi;
 • pretraživanje Interneta pomoću Google-a i prikaz lake dostupnosti neprikladnog sadržaja za decu;
 • sigurnost na Internetu;
 • elektronska pošta Gmail, objašnjenje osnovnih elemenata naloga;
 • komunikacija posredstvom e-mail-a i praćenje naloga deteta radi kontrole (sprečavanja neželjenih situacija);
 • objašnjenje rada na Facebook-u, praćenje naloga deteta radi kontrole;
 • upoznavanje programa za praćenje unosa preko tastature radi uvida u aktivnosti dece na računaru (pristupni podaci naloga i praćenje dopisivanja sa drugima);
 • upoznavanje programa za ćaskanje na Internetu i njihova kontrola;
 • upoznavanje programa za filtriranje Internet sadržaja radi sprečavanja prikaza neprikladnog sadržaja za decu na računaru.
Ciljna grupa:                                                                                                                                                                                                                                  
 1. Nastavnik/profesor razredne nastave
 2. Nastavnik/profesor predmetne nastave – osnovna škola
 3. Profesor predmetne nastave – gimnazija
 4. Profesor predmetne nastave – srednja stručna škola
 5. Nastavnik praktične nastave – srednja stručna škola
 6. Saradnik u nastavi (romski asistent i saradnik u SSŠ, muzičkoj i baletskoj školi)
 7. Profesor stručnog predmeta u umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 8. Saradnik, pedagoški asistent i pomoćni nastavnik
 9. Stručni saradnik
 10. Vaspitač u domu učenika
 11. Direktor/pomoćnik direktora
Trajanje programa u satima i danima:                                                                                                                           
 • 4 dana po 4 sata; 
 • 2 dana po 8 sati, van Kikinde na zahtev polaznika, uz zadovoljavanje tehničkih uslova seminara.
Broj učesnika u grupi:                                                                                                                                                                                                          
 • Predviđa se do 20 polaznika po grupi.
Realizatori seminara:                                                                                                                                                                                                            
 • Arpad PASTOR, profesor tehnike i informatike;
 • Maja DUVNJAKprofesor tehnike i informatike.
Institucije koje podržavaju program: