Kreiranja naloga na Gmail-u    


    Kreiranje naloga na YouTube-u    


   Prijava na Google nalog   


   Postavljanje video materijala na YouTube   


   Prijava na na Picasu i postavljanje slika   


   Instalacija RealPlayer-a   


   Postavljanje fajlova na Google Documents   


   Kreiranje sajta na Google Sites-u   


   Kreiranje novih stranica na Google Sites   


   Premeštanje stranica na druge nivoe GSites   


   Postavljanje fajlova na sajt - GSites   


   Brisanje celog sajta   


   Pretraga za videom i skidanje sa Real Playerom   


   Preuzimanje FLASH animacija