3. čas - Tastatura

Tastatura (Keyboard) predstavlja ulazni uređaj, jer preko nje unosimo podatke i komuniciramo sa računarom. Standardna tastatura ima 101 taster i 3 kontrolne sijalice. Tasteri se na tastaturi dele na sledeće grupe:

 1. alfa-numerički,
 2. kompjuterski,
 3. funkcijski,
 4. navigacioni,
 5. numerički,
 6. windows tasteri.

Vežba

Objašnjenje i uvežbavanje rada pomoću specifičnih tastera na tastaturi uradite u programu Keyboard Explorer, koji možete skinuti ovde (skidanje sa sajta). Po skidanju fajla otpakujte ga u posebnom folderu i startujte fajl Keyboard.exe i pratite uputstvo koje se ispisuje na ekranu.
 

4. čas – Grafičko radno okruženje OS-a

 
Programi se mogu pokrenuti na nekoliko načina.
 • Ukoliko se ikona programa nalazi na Desktopu, potrebno je pokazati mišem na ikonu i dva puta brzo pritisnuti levi taster miša (dvoklik).
 • Ukoliko se ikona programa ne nalazi na Desktopu, za pokretanje programa koristimo dugme Start. Pokrenuti program Word (obrada teksta) jednim klikom na sledeći način: Start -> Programs -> Microsoft OfficecWord 2003.
Windows XP sve programe prikazuje u posebnim okvirima na ekranu koji se nazivaju prozori (Windows). Osnovni elementi prozora su dati na slici.
 
 

Većine prozora sadrži sledeće elemente:

 1. Okvir prozora - ograničava prostor prozora, koristi se za promenu veličine prozora. Krajnja spoljna ivica svakog prozora. Da bi promenuli veličinu prozora potrebno je da postavite pointer miša na okvir koju hoćete da pomerite i kada se pointer miša promeni u dvostruku strelicu (levo/desno ako su vertikalne ivice, odnosno gore/dole ako su horizontalne ivice), pritisnite levi taster miša, a zatim držeći pritisnut levi taster miša povucite na stranu na koju hoćete da proširite prozor. Kada ga dovoljno proširite, pustite levi taster miša. Pored ove tehnike, veličinu prozora možete promeniti istovremeno po visini i širini ako pointer miša postavite na bilo koji ugao prozora. Kada pointer miša promeni oblik u dvostruku strelicu, postupak je isti kao i kod promene širine prozora po visini ili širini.
 2. Naslovna linija - pokazuje ko je vlasnik tog prozora, koristi se za pomeranje prozora; po radnoj površini. Naslovna linija prozora je prvi red prozora, trenutno pokazuje da je vlasnik prozora program koji se zove Microsoft Word i podatak bez imena - Document 1. Da bi prozor pomerali po radnoj površini, potrebno je uhvatiti prozor za naslovnu liniju pokazivačem miša (postavite vrh strelice na naslovnu liniju i pritisnete levi taster miša) i pomerite ga na novu lokaciju.
 3. Dugme Minimize (Minimiziranje) - prvo od tri dugmeta u gornjem desnom uglu prozora, nacrtana crtica u dnu dugmeta. Minimiziranjem programa vi ga ne zatvarate, samo ga privremeno sklanjate sa radne površine i spuštate ga na taskbar. Program je i dalje aktivan u memoriji računara. Da bi nastavili rad sa tim programom nije ga potrebno ponovo pokretati, dovoljno je samo kliknuti na ime tog programa na taskbaru. 
 4. Dugme Maximize/Restore (Maksimiziranje/Vraćanje u prethodni položaj) - srednje dugme u gornjem desnom uglu prozora, nacrtan kvadratić. Koristi se za povećanje prozora po površini celog ekrana. Kada prozor povećate na ceo ekran, dugme za maksimiziranje se pretvara u dugme sa dva kvadratića, dugme za vraćanje prozora na prethodnu veličinu i u prethodni položaj.
 5. Dugme Close (Zatvaranje prozora) - poslednje dugme u nizu, nacrtan krstić. Dugme za zatvaranje prozora i izlazak iz programa. Kada ste završili rad sa nekim programom, da bi ga zatvorili potrebno je da kliknete na ovo dugme. Zatvara se prozor programa i ime programa nestaje sa taskbara. Ukoliko ste pre toga nešto pisali u programu, program će vas pitati da li hoćete da sačuvate promene.
 6. Meni linija - sledeći red prozora. Linija u kojoj se nalaze padajući meniji dostupni u tom programu (File, Edit, Search, Help...}. U padajućim menijima se nalaze komande potrebne za rad sa tim programom.
 7. Paleta sa alatima - linija gde se nalaze izdvojene najčešće korišćene komande iz padajućih menija. Neki od najčešće korišćenih komandi iz padajućih menija su predstavljene preko dugmadi u paleti sa alatkama.
 8. Statusna linija – poslednji red prozora. Pokazuje u kom se režimu rada trenutno nalazite i osnovne informacije o tome šta radite. Kod nekih naprednijih programa izuzetno mnogo informacija se nalazi na statusnoj liniji.
 
Može se imati nekoliko otvorenih programa (prozora), ali samo u JEDNOM se može raditi trenutno. Prozor u kom se trenutno radi je AKTIVNI PROZOR i uvek je otvoren preko svih na Desktopu i na Taskbaru je njegovo dugme prikazano tamnijom bojom od ostalih neaktivnih prozora.

Vežba

Uvežbati sa učenicima osnovne radnje sa prozorima:
 1. minimizacija, maksimizacija i vraćanje na polaznu veličinu prozora
 2. zatvaranje prozora
 3. premeštanje prozora
 4. promena veličine prozora
 5. prelazak iz jednog u drugi prozor
 6. raspoređivanje prozora na radnoj površini - četiri prozora rasporediti na Desktopu da se svi vide. 
Video zapis o osnovnim radnjama sa prozorima.
 

Osnovne radnje sa prozorima u Windows-u

 
Lekciju možete pogledati u PDF formatu ovde (skidanje sa Google Documentsa).
Lekciju možete skinuti na vaš računar u DOC formatu ovde (skidanje sa Google Documentsa).