3. čas - Tastatura

Tastatura (Keyboard) predstavlja ulazni uređaj, jer preko nje unosimo podatke i komuniciramo sa računarom. Standardna tastatura ima 101 taster i 3 kontrolne sijalice. Tasteri se na tastaturi dele na sledeće grupe:

  1. alfa-numerički,
  2. kompjuterski,
  3. funkcijski,
  4. navigacioni,
  5. numerički,
  6. windows tasteri.

Vežba

Objašnjenje i uvežbavanje rada pomoću specifičnih tastera na tastaturi uradite u programu Keyboard Explorer, koji možete skinuti ovde (skidanje sa sajta). Po skidanju fajla otpakujte ga u posebnom folderu i startujte fajl Keyboard.exe i pratite uputstvo koje se ispisuje na ekranu.

Lekciju možete pogledati u PDF formatu ovde (Google Documents).