5-6. čas

Primer stranice gde su opcije za podešavanje strane nepromenje. 

Tabela pripadnosti realizatora seminara - primer za tabelu

  Pastor Arpad Karanović Milorad Pastor Zagorka Almaši Jasmina
 OŠ "Sveti Sava" Kikinda X X  
 Tehnička Škola Kikinda   X X
Comments