Ova stranica predstavlja Početnu stranicu Vašeg završnog rada!!!


Servisi Google (Gmail) naloga: YouTube i Picasa
 • Kreiranje naloga na YouTube-u i povezivanje sa nalogom na Google-u; 
 • objašnjenje opcija YouTube servisa, ograničenja i postavljanje video fajla; 
 • objašnjenje opcija servisa Google Picasa i postavljanje fotografija. 
Servis Google Documents i Mediafire
 • Objašnjenje opcija Google Documents servisa i kreiranje fajlova sledećih tipova: tekstualni, prezentacija i tabelarne kalkulacije; 
 • objašnjenje mogućnosti postavljanja određenih fajlova u folder na Google Documents servisu; 
 • objašnjenje mogućnosti postavljanja fajlova na servisu Mediafire; 
 • definisanje hijerarhijske strukture Web sajta na papiru i priprema materijala. 
Kreiranje Web sajta na servisu Google Sites
 • objašnjenje naloga na servisu Google Sites i definisanje imena sopstvenog Web sajta; 
 • podešavanje teme (šablona) stranice i definisanje opisa sajta; 
 • definisanje pristupa sajtu; 
 • kreiranje početne stranice Web sajta. 
Formatiranje teksta na Web stranici
 • Formatiranje teksta koji se unosi na Web stranici; 
 • definisanje opcija pri kreiranju nove Web stranice; 
 • definisanje strukture pojedinačne stranice (Layout meni). 
Podešavanje Web sajta
 • Podešavanje Web sajta (Manage Site): promena teme (šablona), strukture slajda (Slide Layout), Upload potrebnih fajlova (slika,…) na Web sajt, definisanje navigacije na Side Bar-u, zadavanje mogućih elemenata na Side Bar-u, postavljanje Logo-a sajta i ostala podešavanja; 
 • uključivanje/isključivanje elemenata Web stranice (Page Settings). 
Ubacivanje slike ili Slide Show-a na Web stranicu
 • Ubacivanje slike ili Slide Show-a sa Picasa servisa na Web stranicu; 
 • ubacivanje slike koja je postavljena na Web sajtu ili preko Hiperlinka na drugom Web sajtu. 
Ubacivanje linkova i priloga na Web stranicu
 • Kreiranje linkova na slikama ili delu teksta, koji vode na stranicu sopstvenog Web sajta ili na starnicu drugog Web sajta; 
 • Upload potrebnih fajlova na odgovarajućoj stranici Web sajta (Attachments). 
Ubacivanje video-fajlova na Web stranicu
 • Ubacivanje video-fajlova sa YouTube servisa na Web stranicu; 
 • izmene na postojećim Web stranicama, njihovo brisanje ili premeštanje.
Primer umetnute fotografije po izboru na web stranici.


Primer umetnutog SlideShow-a po izboru na web stranici.

SlideShow