Sadržaj programa


1. Dan


 1. Uvodni deo
 2. Korišćenje Internet Explorer-a
 3. Pretraživanje Interneta
 4. Preuzimanja sa Interneta

2. Dan


 1. Elektronska pošta i kreiranje naloga na Gmail-u
 2. Kreiranje pisma za slanje
 3. Definisanje kontakata u adresaru
 4. Brisanje pisama i neželjena pošta

3. Dan


 1. Servisi Google (Gmail) naloga: YouTube i Picasa
 2. Servis Google Documents i Mediafire
 3. Kreiranje Web sajta na servisu Google Sites
 4. Formatiranje teksta na Web stranici

4. Dan


 1. Podešavanje Web sajta
 2. Ubacivanje slike ili Slide Show-a na Web stranicu
 3. Ubacivanje linkova i priloga na Web stranicu
 4. Ubacivanje video-fajlova na Web stranicu

5. Dan


 1. Izrada završnog rada: kreiranje Web sajta

6. Dan


 1. Izrada završnog rada: E-mail i Internet
 2. Diskusija u vezi završnih radova
 3. Evaluacija